Tylko 130 szkół w 38 krajach należy do International Kiteboarding Organizaton . IKO to największa na świecie kitesurfingowa organizacja szkoleniowa.
Szkoły kitesurfngowe posiadające licencje IKO są utożsamiane z najwyższą jakością i bezpieczeństwem. Instruktorzy w centrach IKO są szkoleni do prowadzenia zajęć w sposób zapewniający naukę i osiąganie celów w spokojnej atmosferze.


Każdy uczeń po zakończeniu kursu jest certyfikowany i otrzymuje Kartę IKO. Oczywiście pod warunkiem, że zna i stosuje wszelkie zasady bezpieczeństwa, które poznał podczas szkolenia.
Karta IKO to prawdziwe kitesurfingowe prawo jazdy. Dzięki niej wypożyczysz sprzęt na całym świecie m.in. w takiej szkole kitesurfingu jak nasza SurfPoint:)

W Polsce obecnie mamy tylko 5 szkół IKO – zobacz listę.

Każde centrum kitesurfingowe IKO musi spełnić szereg wymagań, z czego najważniejsze to:

Obowiązki dla szkół IKO:
– zatrudnienie minimum 1 instruktora IKO Level 1
– posiadanie ubezpieczenia OC
– respektowanie innych użytkowników akwenu
– obowiązek podpisywania Waiver Form (regulaminu szkoły) przez uczniów
– dostarczanie kart IKO i kredytów do feedbacków dla zatrudnianych instruktorów i upewnienie się, że wszyscy uczniowie otrzymują karty na zakończenie kursu
– umieszczenie na stronie IKO wszystkich zatrudnionych instruktorów IKO
– współpracować tylko z instruktorami i asystentami IKO z ważnymi uprawnieniami
– przyjmowanie inspekcji z IKO
– posiadanie przynajmniej 1 łodzi ratunkowej dostępnej do akcji w przeciągu 5 minut

Obowiązki szkoły wobec kursantów:
– zapewnienie bezpiecznego i sympatycznego otoczenia dla każdego klienta przed, podczas i po lekcji
– dostarczyć i wymagać od uczniów ubiór wszystkich środków bezpieczeńśtwa: kask, trapez z rączką, leash, kamizelka asekuracjna (50N), sprawne bary z systemem bezpieczeństwa, nóż;
– szkolenie według programu IKO aby stali się samodzielnymi kitesurferami
– posiadanie potrzebnego sprzętu na wszystkie występujące warunki
– upewnić się, że uczniowie znają procedury bezpieczeństwa
– przestrzegać dopuszczalnego stosunku instruktor względem ucznia:
a) Instruktor Level 1: 1 do 2 uczniów z max 1 kite’m w powietrzu
b) Instruktor Level 2: 1 do 4 uczniów z max 2 kite’ami (niezależnie czy współpracujują z asystentem czy bez)
– certyfikowanie każdego ucznia wręczając kartę IKO
– sprzedaż sprzętu kitesurfingowego tylko sprawnego i bezpiecznego
– odpowiedzialne szkolenie tylko w bezpiecznych miejscach
– wywieszenie dyplomów instruktorów, numerów ratunkowych i codziennej prognozy pogody

Ucząc się w szkole z licencją IKO możesz być pewny, że nauka będzie na najwyższym możliwym poziomie :)