5 godzinny kurs windsurfingu dla dzieci, 2 dzieci + instruktor, niski sezon

5 godzinny kurs windsurfingu dla dzieci, 2 dzieci + instruktor, niski sezon

584,00

2 osoby + instruktor


Wybierz bazę *

Planowana data kursu *

Potwierdzam kurs dla 2 dzieci: *

Imię drugiego dziecka *

Nazwisko drugiego dziecka *

Telefon kontaktowy do opiekuna drugiergo dziecka *

Wstecz