19 Lipiec 2018

Regaty

Wakacyjnej Ligi Windsurfingowej

z cyklu Pucharu Polski

Camping Maszoperia – Szkoła SurfPoint

ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)

1. REGATY

1.1 Regaty w klasie windsurfing zostaną rozegrane w terminie 19 lipiec 2018, na campingu Maszoperia w bazie SurfPoint

1.2 Zawody zaliczane będą do cyklu regat PP Wakacyjnej Ligi Windsurfingowej

1.3 Zawody zostaną rozegrane następujących kategoriach wiekowych:

Do 10 lat (urodzeni w latach 2009-2018)
Do 12 lat (urodzeni w latach 2007 i 2008)
Do 15 lat (urodzeni w latach 2004, 2005 i 2006)
Do 18 lat (urodzeni w latach 2000, 2001,2002, 2003)

1.4 Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4 uczestników

1.5 Obowiązujące przepisy: Regulamin Zawodów Pucharu i Mistrzostw Polski 2018

https://www.surfpoint.pl/wp-content/uploads/2018/07/REGULAMIN-ZAWODÓW-PUCHARU-I-MISTRZOSTW-POLSKI-2018.pdf

1.6 Uczestnicy zawodów dostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Vento Co, Board Sport, Abc Surf, Chili Zet (patron medialny).

2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR

2.2 Organizatorem regat jest SurfPoint

2.3 Koordynatorem regat jest: Stowarzyszenie Promocji Sportów Wodnych

3. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA

3.1 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne,

3.2 Zawodnicy muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach windsurfingowych.

3.3 Zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia.

3.4 O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor Zawodów.

3.5 W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika.

4. REJESTRACJA I WPISOWE

4.1 Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania regat w pierwszym dniu regat w
godzinach 8.30 – 10.00.

4.2 Pierwszy możliwy start może nastąpić o godzinie 11.00 w dniu 12 lipca, ostatni możliwy start o
17:00 w dniu 12 lipca

4.3 Wysokość wpisowego do regat wynosi 50 PLN

5. SPONSORZY

Veno Co, Board Sport, Airport Hotel, Abc Surf, Bartolini Air, Chili Zet (Patron medialny)

6. Trasa Regat będzie podana w Instrukcji Żeglugi na 3 dni przed zawodami.

7. PLAN ZAWODÓW

8.00 – 10.00 – Rejestracja zawodników w biurze SurfPoint

10.30 – Skippers meeting

11.00 – Pierwszy możliwy start, rozpoczęcie zawodów

15.00 / 16.00 – Zakończenie zawodów, wręczenie nagród, grill dla zawodników

Podany plan zawodów jest orientacyjny i godziny wyścigów mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

Załączniki:
Zawiadomienie o regatach
Regulamin zawodów
Instrukcja żeglugi
Zgłoszenie do regat